kapa2024

Taku-O     Latvijas čempionāts

      Biļetens 1   

Laiks, vieta: 2024.gada 28.-30.jūnijs  Daugavpils

Organizē:  Latvijas orientēšanās federācija, OK Stiga,  galv. tiesnesis un distances Jānis Gaidelis.     

Programma:  28.jūnijs   PreO sprints(13.00-17.00)  0,4 km 20 KP         Kontrollaiks 24 min.  

                       29.jūnijs   PreO(14.00-18.00)              1,2 km 25 KP          Kontrollaiks 115 min. 

                      30.jūnijs   TempO (9.00-12.00)             1,0 km                 5 stacijas x 6 uzdevumi 

  Distanču parametri tiks precizēti  2.biļetenā.                                        

 

Sacensību centri:      28.jūnijs    55.937111    26.529614    (1,3 km no sac. centra) 

                                    29.jūnijs    55.871871  26.599500    (1,6 km no sac.centra)    

                                   30.jūnijs     55.870515 26.619675    (sac.centra tuvumā)

Grupas: Pre-O distance-AE(atklātā gr.), PE(paralimpiskā gr.), “J”- jaunieši līdz 18 gadi ieskaitot.  

                      Temp-O distancē  apvienotā  grupa un “J” jauniešu grupa.

Apvidus:  28.06.Pre-O sprints  Priežu mežs ar labu redzamību. Meža ceļš.  

                 29.06. PreO.             Priežu mežs ar labu un vidēju redzamību. Meža ceļš  ar segumu.   

                 30.06.  TempO .        Pusatklātas un atklātas vietas.  Ceļi ar segumu.

Karte: M 1:3000, h 2,5 m, ISSprOM 2019-2. Izmantots lāzerskanējuma materiāls. Karšu un distanču autors  Jānis Gaidelis.                                                    

Atzīmēšanās:  PreO distancē ar kompostieriem kontrolkartiņās. Kompostieri  tiks izdoti startā. Laika kontrole ar SI.

Dalības maksa: “AE”, “PE” grupā 5 EUR 1 distance, “J” grupā 1 EUR 1 distance.  Maksāt var sacensību dienā reģistrējoties  vai ar pārskaitījumu: Daugavpils pilsētas orientēšanās sporta kubs “Stiga”, Reģ. Nr. 40008024064, Swedbank,  Konts Nr.  LV27HABA0551039116333

 

Pieteikumi:  līdz 25.06. onlain  http://www.taku-o.lv/pieteiksanas‘KĀPA 2024” sacensību dalībnieki var reģistrēties Taku-O sacensību centrā, bet vēlama iepriekšējā pieteikšanās.

Apbalvošana:  Katru dienu kopā ar „Kāpa 2024” uzvarētāju apbalvošanu. 

                   “AE”, “PE” 1.-3.vietas PreO sprinta, PreO  distancē -LOF medaļas,   “J” 1.-3.vietas piemiņas  medaļas. 

                      Temp-O disciplīnā 1-3.vietas apvienotajā “E “ grupā LOF medaļas . Jauniešiem piemiņas medaļas. 

LOF medaļas var saņemt tikai ODB reģistrētie un LOF biedra naudu samaksājušie.

Tekošais reitings